Tagsđào tạo

Tag: đào tạo

Giám Đốc Tín Dụng Cá Nhân – Miền Tây

Mô tả việc làm- Đào sâu quan hệ khách hàng hiện hữu thông qua bán chéo tất cả các sản phẩm ngân hàng thông qua các hoạt động bán hàng trong và ngoài Chi nhánh/PGD- Giới thiệu và bán...

Chuyên Viên Tín Dụng Cá Nhân – Miền Tây

Mô tả việc làm- Đào sâu quan hệ khách hàng hiện hữu thông qua bán chéo tất cả các sản phẩm ngân hàng thông qua các hoạt động bán hàng trong và ngoài Chi nhánh/PGD- Giới thiệu và bán...

Kỹ Sư Cầu Đường

Mô tả việc làm- Khảo sát & thiết kế công trình Giao thông, NNPTNT, Thủy Lợi;- Tư vấn giám sát công trình Giao thông, XDDD, NNPTNT, Thủy Lợi. Mô tả việc làm- Khảo sát & thiết kế công trình Giao...

Trình Dược Viên OTC – Khu Vực Miền Tây – Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

Mô tả công việcLập và thực hiện kế hoạch làm việc nhằm đạt mục tiêu do Công ty đề raChăm sóc khách hàng (NT) theo tuyến trong khu vực phụ tráchThực hiện các kế hoạch và chương trình Marketing...

Trình Dược Viên OTC Toàn Quốc

Mô tả công việcTriển khai bán hàng tại các nhà thuốc và quầy thuốc tại địa bàn phụ tráchChăm sóc khách hàng cũ, phát triển khách hàng mớiHoàn thành chỉ tiêu doanh số đề ra Mô tả việc làmTriển khai...

Bình Minh Vĩnh Long – Nhân Viên Admin

Mô tả việc làm- Thực hiện các công tác hành chính của Trung tâm đảm bảo công tác hỗ trợ tốt cho các phòng ban chuyên môn- Đầu nối tiếp nhận các thông tin từ các phòng ban và...