Trang chủAn Toàn Lao Động/Môi TrườngNV Kho Phân Loại (Củ Chi, Long An

NV Kho Phân Loại (Củ Chi, Long An

NV Kho Phân Loại (Củ Chi, Long An

● Công việc chính: sắp xếp, phân loại hàng theo các tuyến đã định sẵn
● Tiếp nhận, kiểm tra, đóng gói và xử lý tình trạng các đơn hàng
● Báo cáo kịp thời các tình huống vận hành, an ninh, an toàn lao động phát sinh trong ca làm
việc
● Hỗ trợ lên hàng và hạ hàng (lên/xuống xe tải) đúng thời gian quy định.
● Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.
NV Kho Phân Loại (Củ Chi, Long An
Liên hệ: SHOPEE EXPRESS
Địa chỉ:
Xã Mỹ Hòa
Thị xã Bình Minh
Vĩnh Long

Nói rõ bạn biết thông tin từ website vieclam.vinhlong.top – Xin cảm ơn!

RELATED ARTICLES